KISHIDAMIKI

2016AW
gown collection

model-natali A chauveau
photo-kourogi tomoka